(NĐ&ĐS) - Định hướng cần thực hiện cho ngành điện tỉnh Hậu Giang trong năm 2019 là xây dựng mạng lưới điện đạt 100% đến các hộ gia đình tận vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện xây dựng mạng lưới.

Chiều ngày 11/12, Công ty Điện lực tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí trên địa tỉnh.

dien
Ông Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc Công ty điện lực tỉnh Hậu Giang báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính trong tháng 11 và ước tính cả năm 2018.

Lũy kế 11 tháng năm 2018, sản lượng điện nhận toàn Công ty là 780,4 triệu kWh, tăng 9,78% so với cùng kỳ. Ước cả năm, toàn Công ty sản lượng điện nhận 857,3 triệu kWh, tăng 9,71% với năm 2017. Từ đầu năm sản lượng ngày lớn nhất là 2,62 triệu kWh (ngày 23/4/2018) và công suất lớn nhất là 136,02 MW (07/5/2018) tăng 32,7% so với cùng kỳ 2017. Doanh thu tiền điện 11 tháng đạt 1.059,82 tỷ đồng, tăng 14,05% so với cùng kỳ năm 2017. Giá bán điện bình quân 1.701,27 đ/kWh, tăng 66,01 đ/kWh so cùng kỳ. Ước cả năm, giá bán bình quân toàn Công ty là 1.701,16 đ/kWh thấp hơn 3,54 đ/kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự  quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Nam, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Viết Thọ cho biết: “Năm 2018, ngành điện thực hiện đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổng số 13 công trình lưới điện phân phối với tổng mức đầu tư 111,4 tỷ đồng, trong đó bao gồm nhiều công trình đầu tư lưới điện trung thế nhằm đảm bảo tăng khả năng cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải khu công nghiệp, cấp điện cho các khu vực dân cư nông thôn chưa có điện, xóa câu đuôi kéo chuyền... nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển và nâng cao đời sống văn hóa xã hội”.

Cũng trong dịp này, giám đốc công ty cũng đưa ra một số chỉ tiêu, định hướng cần thực hiện cho ngành điện tỉnh Hậu Giang trong năm 2019 nhằm mang lại sự tin cậy và hài lòng của bà con sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, xây dựng mạng lưới điện đạt 100% đến các hộ gia đình tận vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện xây dựng mạng lưới.

Lam Phương