Công văn vừa ban hành của Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 7/12/2016 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 về việc không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.  

Bộ Tài chính mới đây vừa ban hành Công văn số 18613/BTC - TTr gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017.

Công văn nêu rõ yêu cầu: Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 7/12/2016 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 về việc không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cũng theo công văn này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công có trách nhiệm quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu về phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, trong công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu không chúc Tết, tặng quà

Trụ sở Bộ Tài chính (ảnh: Báo Đấu thầu)

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các quy chế quản lý, quy trình giải quyết công việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 theo quy định pháp luật và Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Các Tổng cục và tương đương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra nội bộ về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong toàn hệ thống trong Báo cáo định kỳ về công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục, gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp.

Kết quả kiểm tra nội bộ về PCTN, kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực phải được tổng hợp đầy đủ, kịp thời vào Báo cáo định kỳ công tác PCTN và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

Trước đó, ngày 17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong Chỉ thị này cũng đã nêu rõ: Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo, yêu cầu các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, ngành.

Ngay sau đó, Bộ Công Thương cũng có yêu cầu các đơn vị trong ngành không chúc tết, tặng quà lãnh đạo trong ngành.

 

 

Bích Diệp / dantri.com.vn